Povodně na Liberecku 2010

Když se v pátek 6. srpna 2010 nad severovýchodním územím České republiky spustil déšť, bylo obyvatelstvo varováno před možným povodňovým ohrožením. To co následovalo v příštích hodinách ale neočekával nikdo. Podle pozdějších informací místy spadlo až 200 mm srážek za 24 hodin. Média podrobně informovala o průběhu živelné pohromy a my jsme mohli pouze sledovat tento nerovný zápas člověka s přírodou. Byl vyhlášen krizový stav a naplno se rozeběhly záchranné práce. V neděli se již situace uklidňovala, začaly se pomalu zjišťovat následky a organizovat pomoc zasaženým oblastem. 

Úpičtí hasiči spolu s Městem Úpice vyhlásili nefinanční humanitární sbírku na pomoc povodní zasaženému obyvatelstvu. V úterý 10. srpna 2010 Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje požádal jednotku Sboru dobrovolných hasičů o výjezd do zasažených oblastí. Téhož dne jsme sestavili družstvo v počtu čtyř hasičů, vybavili vozidlo potřebným materiálem a před 18 hodinou jsme vyrazili směr Liberec. Po příjezdu jsme se zahlásili u operačního důstojníka na stanici HZS Libereckého kraje a obdrželi instrukce pro další postup. Ve středu ráno jsme odjeli do Chrastavy, kde na Městském úřadě sídlil krizový štáb. Ten nás přiřadil na likvidační práce do obce Nová Ves. Naše činnost spočívala ve vyprošťování popadaných či naplavených stromů a trámů pomocí motorových pil a těžké vyprošťovací techniky (AV14 – HZSp SŽDC). Dále v likvidaci strženého železobetonového mostu za pomoci motorové rozbrušovací pily. Odstraňoval se i jiný naplavený materiál z přilehlých břehů, který by mohl snižovat průtok koryta říčky Jeřice.

Předpověď meteorologů očekávala na konci týdne další silné deště a tím opět možné ohrožení  Nové Vsi, proto vodohospodáři v obavě z další povodně odpouštěli vodní nádrže Mlýnice a Fojtka nad obcí. I když práce v korytu řeky nebyla nijak snadná probíhalo odstraňování škod velmi intenzivně. Ve spolupráci s armádou a ostatními jednotkami jsme pomalu postupovali po proudu říčky. Na březích říčky probíhalo pálení vyproštěných naplavených větví, prken, trámů a jiných naplavenin. Zasahovali zde i pyrotechnici HZS. Ti odstřelovali zbytky mostů a obrovské pařezy, které zůstaly zaklíněné na různých místech. Těžká technika pak postupně vytahovala zřícené mosty, naplavené kmeny a vraky automobilů.

Likvidační práce probíhaly od ranních hodin do soumraku. Naše jednotka byla nasazena v obci až do pátku, kdy jsme byli vystřídáni jednotkou SDH Žacléř. Po vyřízení nezbytných formalit jsme v odpoledních hodinách vyrazili zpět k domovu. Po návratu na základnu jsme vozidlo opět připravili k výjezdu.

V pátek večer jsme nashromážděnou humanitární pomoc naložili na nákladní automobil. Celková hmotnost humanitární pomoci od úpických občanů nakonec činila téměř 4,5t. V sobotu ráno jsme doložili zbytek trvanlivých potravin s čerstvým chlebem a vyrazili do Frýdlantu. Tam jsme před polednem předali humanitární materiál frýdlantským hasičům.

Děkujeme panu Janu Rückerovi, který zajistil odvoz sbírky do Frýdlantu. Dále děkujeme panu Josefu Jansovi za poskytnutí sběrného místa v obchodním domě Toman. A v neposlední řadě všem občanům, bez kterých by sbírka nedosáhla takových úctyhodných rozměrů.

Na vlastní kůži jsme poznali čeho všeho je příroda schopna a získali jsme opět několik cenných zkušeností. Nezbývá než si přát abychom tyto zkušenosti potřebovali využít co nejméně. Přejeme všem obyvatelům ze zasažených oblastí co nejrychlejší průběh obnovovacích prací .

 

Na závěr malé shrnutí.
Doba zásahu hasičů byla 4260 minut. Odstranění překážek v korytě řeky a kolem koryta v celkové délce 850 metrů. Použitá technika, 3x motorová pila , 1x motorová rozbrušovací pila , 4x radiostanice , 1x elektrocentrála, hydraulická vyprošťovací souprava, lana a ostatní drobný materiál.
Členové družstva : Jarý Petr , Fulka Jiří , Petira Jiří st. a Švihálek Jiří.

           Švihálek Jiří
           JSDH Úpice

Fotogalerie z povodní zde.

Forogalerie ze sbírky pro Frýdlant zde.
Povodně Liberecko - Videoreportáž Televize JS(wmv./14MB).

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice