Hasiči na vodě, ve vodě i nad zemí

Ve dnech 15.-17.10.2010 absolvovali dva naši členové kurz "Základy lanové techniky při záchranných pracích" a jeden člen kurz "První pomoc při požárech". Kurzy probíhaly souběžně v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech v rámci projektu„ Navazující vzdělávací moduly pro záchranáře.

 


 

Kurz „NVM3 - Základy lanové techniky při záchranných pracích“

(zúčastnili se: Jiří Petira ml. a Michal Jarý)

fotogalerie

Kurz byl rozdělen na dva tématické okruhy a to na práci a záchranu na vodě a ve vodě, a práci a záchranu ve výšce a nad volnou hloubkou.

Páteční večer byl věnován seznámení s tématy kurzu, bezpečností a teoretické přípravě.

Sobotní činnost byla zaměřena především na praktický nácvik záchrany na vodním toku. Frekventanti byli vybaveni suchými obleky, záchrannými vestami, přilbami, házečkami a nacvičovali:

-          způsoby vstupu, pohybu a plavání v neznámém toku

-          záchranu tonoucího z řeky pomocí házečky (házecího pytlíku)

-          záchranu tonoucího záchranářem jištěným pomocí házečky a plovací vesty se záchranným popruhem

-          postavení a použití lanovky pro zajištění nebezpečného místa na vodním toku

-          záchranu tonoucího a evakuaci z jednoho břehu na druhý za pomoci lanovky,  člunu a evakuačního postroje

-          vytažení tonoucího do člunu

-          činnost po převrácení člunu, jeho převrácení zpět a nastoupení posádky z vody do člunu

Večer pokračoval nácvik samotných technik záchrany tonoucího v bazénu.

V neděli proběhl praktický nácvik použití jistících, slaňovacích a výstupových prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Sebejištění při slaňování, jištění druhé osoby, vytvoření lanovky.

fotogalerie

 


Kurz „NVM1 - První pomoc při požárech“

(zúčastnil se: Zdeněk Jiroušek)

 

 

Zdrav

 

Tento kurz probíhal převážně na učebně a byl zaměřen na:

-          psychologickou pomoc záchranáře při záchranných pracích

-          resuscitaci, srdeční masáž a práci s AED (automatický elektronický defibrilátor)

-          ošetření popálenin, poleptání chemickými látkami, otravu plynnými látkami, zlomeniny, úpal, úžeh, krvácení, záchranu tonoucího z vody

Frekventanti si vyzkoušeli a procvičovali resuscitaci na "andule", práci s AED, krčními límci, dlahami a vzduchovody.

Večer byl věnován nácviku záchrany tonoucího v bazénu společně s frekventanty kurzu NVM3.

V neděli proběhlo seznámení a nácvik použití lanových technik v lanovém centru opět společně s NVM3.


Získané znalosti, dovednosti i zkušenosti si najdou své uplatnění nejen při povodních, ale i při běžné praxi JPO. Doposud jsem se s podobnými kurzy pro dobrovolné hasiče nesetkal. Myslím si, že jsou velmi užitečné a doufám, že bude časem více takovýchto kurzů, ať už rozšiřujících nebo i s dalšími tématy. Čím větší budou znalosti a dovednosti hasičů, tím bezpečnější a efektivnější bude jejich činnost při záchranných pracích.  Na závěr bych chtěl poděkovat lektorům a všem ostatním, kteří se podílejí na přípravě a organizaci těchto a podobných kurzů.

fotogalerie účastníků: NVM, skibob

Jiří Petira ml. JSDH Úpice

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice