Dějiny župy č. 141

Výbor hasičské župy úpické

 • Některé sbory našeho okresu patřily k župě náchodské a k župě jaroměřské. Roku 1914 někteří činovníci pokusili se založiti župu úpickou. Dostavili se zástupci sborů Batňovice, Kvíčala, Maršov, Petrovice, Strážkovice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice a Odolov, úhrnem 8 sborů, čítajících 365 členů a ustanoveno komité s bratrem Antonínem Matýskou ze Rtyně a bratrem V. Vrabcem, řídící učitel z Velkých Svatoňovic a o schválení stanov zažádáno 19. července 1914.
 • Válka světová způsobila, že zavedena služba samaritská, hlídky v obcích a odbojové hnutí národní.
 • Župa hlášena k zemské jednotě a roku 1915 konala se první valná schůze. Po dobu válečnou plnila župa svoje poslání a byla hlavním pořadatelem prohlášení samostatnosti československé.
 • Veřejné vystoupení župy započalo po válce, taktéž přistupování dalších sborů: roku 1921 Úpice, Libňatov a Rtyně, roku 1922 Úpice-Sychrov a Suchovršice, roku 1923 Havlovice, roku 1926 ustaven sbor firmy bratří Buxbaumů, Malé Svatoňovice a Zálesí.
 • Župa soustřeďuje dnes l6 sborů s l6 čestnými, 28 zakl., 708 činnými a 623 přispívajícími členy. Nejstarší sbor jest úpický, založený roku 1868, jehož činovník, známý bratr Čeněk Lodr, vycvičil sbory roku 1870-80 ve Dvoře Králové, v Náchodě, v Polici, v Novém Městě, v Opočně, v Dobrušce, v Nové Pace a v Jaroměři.
 • Cena náčiní v župě dovršuje jeden milion Kč a obsahuje: 2 automobilky, 8 motorových a 19 ručních stříkaček s 6000 m hadic aj.
 • Starostou od založení byl bratr Cyril Brož Velkých Svatoňovic do roku 1922, od toho roku podnes bratr Hynek Čepelka st., čelný činovník mnoha spolků v Úpici. Náměstkem bratr Antonín Míl ze Rtyně. Župní náčelník od založení dodnes bratr Antonín Baudyš z Maršova, jeho náměstek bratr Ing. Rudolf Kubeš, ředitel v Malých Svatoňovicích. Jednatelem od založení do roku 1926 bratr Vincenc Vrabec řídící učitel a od tohoto roku dodnes bratr Hynek Čepelka ml., cukrář z Úpice. Pokladníkem od založení bratr Radoslav Mach z Malých Svatoňovic, dále bratr Josef Kafka z Malých Svatoňovic a bratr Václav Mertlík, úředník báňské společnosti dodnes. Župním vzdělavatelem bratr František Hasmana, úředník v Malých Svatoňovicích.
 • Roku 1924 v Úpici krajinský sjezd.
 • Roku l926 vítala župa počtem 736 krojovaného členstva milovaného presidenta T.G.Masaryka, který bratrovi starostovi projevil radostný údiv.
 • Roku 1927 absolvovalo druhou župní školu s dobrým prospěchem 68 žáků. Samaritské kursy pečlivě prováděny vždy třetím rokem.
 • Roku 1929 oslavila župa 15leté trvání a rozvinula prapor za přítomnosti 16 strojů v činnosti.
 • Roku 1930 zavedla župa pohřební odbor pro okamžitou pomoc pozůstalým a přednáškový běh technický a výchovný.
 • Sbory v župě svorně soutěží v práci, podporovány obyvatelstvem.

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice