1939

    Tento rok započal dne 6. ledna řádnou valnou hromadou na které bralo účast 33 mužů a 12 žen, Její průběh byl klidný a možno jej označiti za výhradně pracovní.
6. února zemřela první sestra Jiřina Hendrychová na jejíž pohřeb dostavilo se 13 sester a 24 bratří. Bratr vzdělavatel promluvil nad jejím hrobem.
    Již 23. února započala sborová škola s velmi hodnotným programem teoretickým. Bylo probráno vše pokud to bylo možno za daných okolností, přednášeli bratři. Karel Hofman, náčelník sboru Josef Brož, Josef Sedláček,  Josef Valášek a bratr vzdělavatel Josef Řezníček přispěl vždy vhodným proslovem. Rovněž bratr Hynek Čepelka ve svých 3 přednášek předvedl názorně na pomůckách hašení chemické.
    Uprostřed sborových škol dne 15. března byli jsme vzrušeni událostí, která změnila celý náš politický život. Republika Československá zrušena a president Dr. Emil Hácha podepsal o půlnoci dekret jimž zřízen „Protektorát Čechy a Morava“. Protektorem jmenován vůdcem, Konstantin von Neurath. Tímto aktem nastaly odlišné poměry a my jako hasičská organizace zůstali ušetřeny zmatků a chaosu, protože sloužíme bez výhrady všemu lidstvu, jakéhožto druhu žádná organizace nestává.
    Konány cvičení jako obvykle jarní i podzimní a vše šlo dobrým chodem v naprostém klidu.
Vy srpnu přehnala se nad částí Úpice směrem od západu k východu, větrná smršť, která polámala věkovité stromy a způsobila velké škody na střechách domů, tak s továrny Píšlovy byla ztržena střecha a vržena na ulici a strhla spoustu tašek a i prken u bratra Řezníčka na Lánech.
    Byla svolána ihned hasičská pohotovost ku pomoci postiženým. Rovněž sbor náš 2x byl volán k povodni, která byla dosti hrozivé povahy.
    Tak při práci a událostech jsme žili a s napětím očekávali věcí příštích. Válka, která byla vyvolána Anglií a Francií se rozšiřovala, smetla drzé a vychloubačné Polsko z mapy Evropy, zatřásla v základech Francií, Židé se stěhovali se svým těžkým svědomím za hranice.
    Začínali jsme chápat dosah událostí které přiměli presidenta Emila Háchu, aby včas podepsal úmluvu o Protektorátu. Tím jsme byli ušetřeny válečných hrůz ve své zemi.

    Ukončující tento historický rok 1939, máme jen jedno přání: Aby příští rok již nastal pokoj a mír, který se přeje zavésti vůdce německé říše Adolf Hitler v celé Evropě. Při ráznosti německé vůle se to jistě podaří.


Josef Řezníček
kronikář

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice