Zásahy jednotky za rok 2011

Zásahy z let:  20212020201920182017, 20162015201420132012201120102009

 

Středa 21. 12. 2011, čas 19:23, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely k dopravní nehodě osobního automobilu do Rtyně v Podkrkonoší. Jednotka převrátila automobil zpět na kola a odstavila na parkoviště. Výjezd CAS 24 T815. Zásah č. 68.

Pondělí 19. 12. 2011, čas 16:47, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu do Libňatova. Jednotka vyprostila automobil zpět na vozovku. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 15. 12. 2011, čas 18:09, JSDH Úpice vyjela k otevření bytu v domě s pěčovatelskou službou do ulice Palackého v Úpici. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 8. 12. 2011, čas 22:14, JSDH Úpice a Malé Svatoňovice vyjely k požáru kontejneru do ulice Úpická v Malých Svatoňovicích. Výjezd CAS 24 T815 a A31.

Čtvrtek 1. 12. 2011, čas 20:43, JSDH Úpice vyjela k požáru velkoobjemového kontejneru do ulice Dr. Hejny v Úpici. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 1. 12. 2011, čas 16:28, JSDH Úpice vyjela k požáru kontejneru na papír do ulice Tylova v Úpici. Výjezd CAS 24 T815.

 

LISTOPAD


Středa 30. 11. 2011, čas 7:24, JSDH Úpice vyjela na monitoring nahlášeného pálení na Dlouhé Záhony. Zodpovědná osoba byla na místě poučena o správném postupu při pálení klestí po lesní těžbě. Výjezd CAS 24 T815.

Sobota 26. 11. 2011, čas 5:10, JSDH Úpice a Malé Svatoňovice vyjely k odstranění stromu spadlého na silnici mezi Malými Svatoňovicemi a Strážkovicemi. Jednotky odstranily spadlý strom a vrstvu sněhu ze silnice. Výjezd CAS 24 T815 a A31.

Středa 9. 11. 2011, čas 16:38, JSDH Úpice vyjela na žádost Policie ČR do ulice Seifertova k otevření bytu. Jednotka otevřela byt, uvnitř nalezena osoba bez známek života. Výjezd CAS 24 T815.

Neděle 6. 11. 2011, čas 15:38, JSDH Úpice vyjela do Havlovic na žádost ZZS TU k pomoci se snesením pacienta do sanity. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 3. 11. 2011, čas 9:10, JSDH Úpice vyjela do ulice Národní k otevření zabouchnutého bytu na žádost provozovatele domu. Byt otevřen a předán uživateli. Výjezd CAS 24 T815.

 

ŘÍJEN


Středa 26. 10. 2011, čas 13:58, JSDH Úpice vyjela do Voletin k požáru rekreační chaty. Po příjezdu jednotek na místo zásahu, zjištěno, že se jedná o téma prověřovacího cvičení jednotek. Námětem cvičení byl požár rekreační chaty, požárem zasaženo přízemí, v patře se nacházejí děti do 15 let. Likvidace požáru pomocí dvou vysokotlakých proudů a jednoho proudu C. Děti z patra evakuovány za pomocí žebříku a plošiny. Ke zranění nedošlo. Cvičení proběhlo dle plánu. Výjezd CAS 24 T815. Cvičení

Neděle 23. 10. 2011, čas 09:32, JSDH Úpice, Rtyně v Pokdrkonoší, PS Náchod a PS Trutnov vyjely do Rtyně v Podkrkonoší k požáru dřevěné zahradní chatky. Po příjezdu jednotek na místo zásahu již požár ve IV. fázi hoření, zahradní chatka byla požárem zcela zničena. Škoda: 5.000,-Kč. Jednotky provedly lokalizaci a dohašení ohnisek. Nikdo nebyl zraněn. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706, CAS 15 MB Atego, CAS 32 T815, ZPP

Pátek 14. 10. 2011, čas 09:37, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Malých Svatoňovic - Odolova na požár rodinného domu. Před příjezdem jednotek byl požár již částečně lokalizován místní Báňskou záchrannou službou, kam byl požár nahlášen. Jednotky provedly rozebrání části podlahy a dohašovaly ohniska. Nikdo nebyl zraněn. Příčinou bylo neodborné provedení průchodu kouřovodu dřevěnou příčkou. Škoda: 30.000,-Kč, uchráněno: 2000000,-Kč. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706, CAS 15 MB Atego, CAS 32 T815, ZPP a TA-BZS.

Středa 12. 10. 2011, čas 18:52, JSDH Úpice vyjela k ohlášenému úniku ropných produktů. Jednotka provedla likvidaci rozježděné nafty v délce 150m pomocí sorbentu a odstranila jej z komunikace.

Sobota 1. 10. 2011, čas 7:20, JSDH Úpice vyjela na Dlouhé Záhony v Úpici k odstranění oleje z komunikace. Jednotka zasypala uniklý olej sorbentem a odstranila z komunikace.

ZÁŘÍ


Pondělí 26. 9. 2011, čas 16:35, JSDH Úpice vyjela do Suchovršic kde došlo k pádu kusu sklaního masivu na silnici I/14. Ke zranění nedošlo. Jednotka odstranila kamení ze silnice. Spolupráce s Policií ČR.

Pondělí 12. 9. 2011, čas 23:13, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Batňovic k dopravní nehodě linkového autobusu. Ke zranění nedošlo. Při příjezdu jednotek již v autobusu cestující nebyli. Jednalo se o sjetí mimo komunikaci při otáčení autobusu. Jednotky provedly vyproštění autobusu na komunikaci pomocí zvedacích vaků a vyprošťovacího jeřábu. Výjezd CAS 24 T815, TA 1, DA 8 A31 a VYA AV14.

Úterý 6. 9. 2011, čas 18:32, JSDH Úpice, JSDH Batňovice a PS Trutnov vyjely do Batňovic k dopravní nehodě osobního vozidla. Jednalo se o srážku osobního vozidla s chodcem. Osobní vozidlo mimo komunikaci, unikající provozní náplně. Jednotky zajistily místo události, prováděly resuscitaci chodce - zranění však byla neslučitelná se životem. Jednotka Úpice po došetření události Policií ČR pomohla s naložení vozidla na odtahovou službu, uklidila vozovku od drobných částí z osobního vozidla a provedla oplachnutí vozovky. Výjezd CAS 24 T815, TA 1, CAS 32 T148, 2x DA 8 A31, ZZS, BZS, LZS HK.

SRPENStředa 31. 8. 2011, čas 14:59,
JSDH Úpice vyjela do Velkých Svatoňovic k odstranění sršního hnízda v přístavku rodinného domu. Výjezd CAS 24 T815.

Sobota 27. 8. 2011, čas 14:30, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Úpice ulice Palackého k dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu. Motocyklista utrpěl smrtelné zranění. Jednotky prováděly resuscitaci motocyklisty - zranění však byla neslučitelná se životem. Jednotka Úpice řídila provoz na místě nehody, provedla oplach vozovky a pomohla s naložením havarovaného vozu a motocyklu na odtahouvou službu. Výjezd CAS 24 T815 a TA 1.

Neděle 7. 8. 2011, čas 15:59, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Batňovic k úklidu vozovky po dopravní nehodě. Nehoda se smrtelným zraněním. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 3. 8. 2011, čas 17:43, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Úpice ulice Vrchlického k dopravní nehodě vozidla Land Rover. Dopravní nehoda s jedním zraněním. Vozidlo po nehodě na betonové zídce nad strmou strání, kde hrozilo pádem ze stráně. Nehoda bez úniku provozních náplní. Jednotka pomocí jeřábu vozidlo vyprostila zpět na vozovku. Výjezd CAS 24 T815.

ČERVENEC


Neděle 31. 7. 2011, čas14:45, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Úpice ulice Poděbradova k dopravní nehodě vozidel Škoda Fabia a Octavia. Vozidlo Škoda Fabia po nehodě v potoce na boku. DN bez zranění a úniku provozních náplní. Jednotka pomocí jeřábu vozidlo vyprostila zpět na vozovku. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 28. 7. 2011, čas 21:13, JSDH Úpice vyjela do ulice Bezručova v Úpici k odchytu nebezpečného hmyzu. V domě se nacházel velmi silný alergik. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 28. 7. 2011, čas 17:05, JSDH Úpice vyjela do ulice Palackého v Úpici k otevření bytu. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 27.7.2011, čas 18:03, JSDH Úpice vyjela k odchytu obtížného hmyzu do ulice Lesní v Úpici. Jednotka provedla likvidaci vosí báně u vstupu do rodinného domu. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 20.7.2011, čas 17:44, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů(2x Škoda Octavia). Nehoda se zraněním. Zraněná účastnice nehody odvezena BZS před příjezdem jednotky. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a zasypala drobný únik provozních náplní sorbentem. Po vyšetření nehody Policií ČR jednotka provedla úklid vozovky a vozidla odstavila mimo vozovku. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 13.7.2011, čas 6:19, JSDH Úpice, PS Trutnov a JSDH Trutnov-Horní Staré Město vyjely k nahlášenému požáru 40ti balíku starého sena. Pomocí nakladače byla kupa balíků rozebrána postuopně dohašována.

Sobota 9.7.2011, čas 14:35, JSDH Úpice, PS Trutnov a JSDH Radvanice vyjely k nahlášenému znečištění toku řeky Úpy neznámou látkou. Proveden monitoring toku řeky. Zjištěný slabý film na toku, který však nebylo možno zachytit ani jímat. K znečištění řeky nedošlo.

Neděle 3.7.2011, čas 7:05, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě do Batňovic. Jednalo se o srážku dvou osobních automobilů Peugeot a Škoda, nehoda se zraněním. Zraněné účastníky nehody odvezla záchranná služba před příjezdem jednotky. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a zásypala unikající provozní náplně sorbentem. Po vyšetření nehody Policií ČR provedla úklid vozovky a odstranění utržených částí automobilů, jedno vozidlo pomohla naložit na odtahovou službu, druhé odstavila mimo vozovku. Výjezd CAS 24 T815.

ČERVEN


Pátek 24.6.2011, čas 9:40, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě do Batňovic. Jednalo se o srážku nákladního a dodávkového vozidla, nehoda bez zranění. Jednotka provedla odpojení akumulátoru poškozené dodávky a zásyp jejích uniklých provozních náplní sorbentem. Po vyšetření nehody Policií ČR provedla úklid vozovky. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 22.6.2011, čas 20:52, JSDH Úpice vyjela k odstanění spadlých stromů z Úpice směrem na Radeč. Jednotka stromy odstanila z komunikace. Výjezd CAS 24 T815 a DA 8 A31.

Neděle 12.6.2011, čas 16:17, JSDH Úpice vyjela do ulice Zákopanka k odstranění stromu naklaněného nad vozovkou. Strom byl pokácen a odstaněn z komunikace. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 8.6.2011, čas 18:33, JSDH Úpice vyjela do ulice Chelčického(ke hvězdárně) k odstranění stromu z komunikace. Výjezd DA 8 A31.

Středa 8.6.2011, čas 18:07, JSDH Úpice vyjela do ulice Dr. A. Hejny k zajištění uvolněné plechové střešní krytiny a zlomeného komína po silném poryvu větru při bouřce. Jednotka zajistila střešní krytinu a komín proti padu do silnice. Potom hasiči postupně komín rozebrali a poškozenou plechovou střechu odřezali a sundali ze střechy na zem. Po celou dobu musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena ulice Dr.A.Hejny. Výjezd CAS 24 T815 a DA 8 A31.

Pátek 3.6.2011, čas 13:01, JSDH Úpice vyjela na Odolov k požáru lesní hrabanky o rozloze cca 6x15m. Jednotka místo požáru okopala a prolila vodou. Výjezd CAS 24 T815.

KVĚTEN


Sobota 21. 5. 2011, čas 13:48, JSDH Úpice vyjela do ulice Zákopanka v Úpici k požáru řadové garáže. Požár byl uhašen za pomocí vysokotlakého proudu. Výjezd CAS 24 T815.

Sobota 7. 5. 2011, čas 19:47, JSDH Úpice vyjela do ulice Palackého v Úpici k otevření bytu v domě s pečovatelskou službou. Výjezd CAS 24 T815.

Sobota 7. 5. 2011, čas 11:22, JSDH Úpice vyjela do ulice Jiskrova v Úpici k otevření bytu. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 5.5.2011, čas 16:16, JSDH Úpice vyjela do ulice bří Čapků k dopravní nehodě osobních automobilů. Hasiči zajistily místo nehody a odstranili následky střetu dvou osobních vozidel. Nehoda bez zranění, bez úniku provozních náplní. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 4.5.2011, čas 11:19, JSDH Úpice vyjela do Batňovic k dopravní nehodě nákladního vozidla LIAZ a osobního vozidla Škoda Octavia. Hasiči zajistily místo nehody a zlikvidovali uniklé provozní náplně. Nehoda bez zranění. Výjezd CAS 24 T815.

Neděle 1.5.2011, čas 8:34, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do Batňovic k dopravní nehodě osobního automobilu. Jednalo se náraz osobního automobilu do sloupu vysokého napětí a poškození odpojovače. Bez úniku provozních náplní. Jedna osoba zraněna a transportována ZZS do nemocnice. Hasiči zajistili místo události, odpojili akumulátor, asistovali odtahové službě a posádce ZZS. Výjezd CAS 24 T815.

DUBEN


Sobota 30. 4. 2011, čas 22:52, JSDH Úpice vyjela do ulice Seifertova v Úpici k požáru bytu. Jednotka vnikla po žebříku do bytu v prvním patře otevřeným oknem, otevřela byt ze kterého unikal kouř z připáleného jídla. V bytě byla nalezena 1 osoba v bezvědomí, která byla předána do lékařské péče. Jednotka provedla odvětrání bytu a společných prostor od zplodin hoření za pomoci přetlakového ventilátoru. Výjezd CAS 24 T815 a CAS 24 Š706.

Pondělí 25. 4. 2011, čas 15:57, JSDH Úpice vyjela do ulice Puškinova v Úpici k otevření bytu. Výjezd CAS 24 T815.

Pondělí 25. 4. 2011, čas 12:15, JSDH Úpice a PS Trutnov vyjely do ulice Regnerova v Úpici k dopravní nehodě osobního automobilu. Jednalo se náraz osobního automobilu do sloupu veřejného osvětlení. Při dopravní nehodě 3 osoby těžce zraněny. Jednotky provedly vyproštění zaklíněných osob a jejich předání do péče ZZS. Byly provedeny protipožární opatření a zabráněno úniku provozních náplní. Na místě PČR, ZZS a vrtulník. Zraněné osoby byly převezeny do nemocnice. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 21. 4. 2011, čas 23:10, JSDH Úpice, Horní Staré Město, Hajnice, Mladé Buky a PS Trutnov vyjely do ulice Náchodská v Trutnově k požáru dvoupodlažního obytného domu. Ke zranění nedošlo. Bylo evakuováno 25 osob. Jednalo se o požár na neobydlené půdě. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706 a DA 8 A31.

Pondělí 18. 4. 2011, čas 8:15, JSDH Úpice, Velké Svatoňovice a PS Trutnov vyjely do Markoušovic k požáru lesního porostu. Jednalo se o nehlášené pálení kupy provázků ze silonu. Jednotka Úpice byla pří jízdě na místo zásahu odvolána zpět na základnu. Výjezd CAS 24 T815, CAS 20 MB Atego a DA 8 A31.

Neděle 17. 4. 2011, čas 15:08, JSDH Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Červený Kostelec, PS Trutnov a PS Náchod vyjely do Rtyně v Pokrkonoší k požáru neobydleného rodinného domu. Příčinou požáru bylo úmyslné jednání nezjištěné osoby. Požárem byl zničen půdní prostor a střecha. Hasiči nasadily 4 proudy C a zasahovali v dýchací technice. Ke zranění nedošlo. Škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc, uchráněné hodnoty 800 tisíc Kč. Výjezd CAS 32 T815, 2x CAS 24 T815, 3x CAS 24 Š706, CAS 25K LIAZ, AZ 30 MB, 2x CAS 20 MB Atego, DA8 AVIA a ZPP.

Středa 13. 4. 2011, čas 4:38, JSDH Úpice vyjela do Velkých Svatoňovic k otevření dveří a vyproštění osoby, která byla zaklíněná na WC. Jednotka vyprostila osobu a pomohla ji naložit do sanity ZZS. Výjezd CAS 24 T815.

Neděle 3. 4. 2011, čas 16:05, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel Škoda (Felicia a Fabia) do ulice Palackého v Úpici. Nehoda s únikem provozních kapalin, bez zranění. Jednotka zajistila místo události a po vyšetření události dopravní policií odstranila vozidla z komunikace. Během zásahu se část jednotky přesunula k další dopravní nehodě osobního vozidla Subaru do Batňovic. Výjezd CAS 24 T815.

BŘEZEN


Neděle 20. 3. 2011, čas 15:16, JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě Opelu Vectra do Havlovic. Nehoda bez úniku provozních kapalin, bez zranění. Jednotka zajistila místo události a pomocí vyprošťovacího jeřábu byl automobil vytažen zpět na vozovku. Výjezd CAS 24 T815 a AV 14 T815.

Sobota 19. 3. 2011, čas 19:35, JSDH Úpice vyjela do ulice Jiskrova v Úpici k vyproštění automobilu zapadlého v podmáčené louce. Jednotka automobil vyprostila na vozovku za pomocí lanového navijáku. Výjezd CAS 24 T815.

Středa 16. 3. 2011, čas 19:33, JSDH Úpice vyjela do ulice Palackého v Úpici k otevření bytu. Jednotka byt otevřela za pomoci speciálního nářadí. Výjezd CAS 24 T815.

Úterý 15. 3. 2011, čas 10:03, JSDH Úpice vyjela do ulice Palackého v Úpici k technické pomoci. Jednotka sundala kočku za pomoci nastavovacího žebřiku. Výjezd CAS 24 T815.

Čtvrtek 10. 3. 2011, čas 21:27, JSDH Úpice vyjela do Libňatova k likvidaci požáru sazí v komíně rodinného domu. Požár beze škody. Výjezd CAS 24 T815.

Úterý 8. 3. 2011, čas 17:03, JSDH Úpice, Batňovice, Velké Svatoňovice a PS Trutnov vyjely do Markoušovic nad Pětiletku k požáru lesní paseky po těžbě o rozloze 100m2. Příčinou požáru byla nedbalost při pálení větví. Zásah hasičů byl komplikován namrzlou příjezdovou cestou k místu požáru. Na místo povolána SÚS Trutnov. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706, CAS 32 T148, CAS 32 T815, CAS 15 MB Atego, 2x DA 8 A31 a ZPP.

Sobota 5. 3. 2011, čas 01:39, JSDH Úpice vyjela do Úpice na Dlouhé záhony k vyproštění osobního automobilu ze svahu. Automobil bez posádky, nehoda bez úniku provozních kapalin. Jednotka zajistila místo události a pomocí vyprošťovacího jeřábu byl automobil vytažen zpět na vozovku. Výjezd CAS 24 T815 a AV 14 T815.

ÚNOR


Pondělí 28. 2. 2011, čas 05:25, JSDH Úpice vyjela do Radče k dopravní nehodě osobního automobilu Renault. Jednalo se o náraz do stromu, jednotka zajistila místo události, provedli odtah vozidla mimo komunikaci a úklid komunikace. Nehoda bez zranění a úniku provozních náplní. Výjezd CAS 24 T815.

Úterý 1. 2. 2011, čas 10:28, JSDH Úpice vyjela do Rtyně v Podkrkonoší k požáru zděné garáže. Požár zařízení dohašen vysokotlakým proudem. Příčinou požáru byla stanovena technická závada chladničky. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706 .

LEDEN


 

Sobota 29. 1. 2011, čas 09:32, JSDH Úpice vyjela do Malých Svatoňovic k dopravní nehodě linkového autobusu s dvaceti cestujícími a osobního automobilu Škoda Fábia, který narazil ze zadu do autobusu. Jednotka zasypala uniklé provozní náplně z osobního automobilu a pomocí zvedacího vaku nadzvedla autobus a vyprostila zaklíněný osobní automobil pod nárazníkem autobusu. Nehoda bez zranění. Výjezd CAS 24 T815.

Úterý 25. 1. 2011, čas 19:10,
JSDH Úpice vyjela k dopravní nehodě nákladního a osobního automobilu na křižovatku ulic Revoluční a Tyršova v Úpici. Jednotka pomocí hydraulického heveru nákladní vozidlo nadzvedla a provedla rozpojení zaklíněných vozidel. Výjezd CAS 24 T815.

Úterý 18. 1. 2011, čas 11:56, JSDH Úpice vyjela k požáru nákladního automobilu do Rtyně v Podkrkonoší. Při upřesnění místa zásahu jednotka odvolána zpět na základnu. Místo události mimo působnost jednotky, událost předána jednotkám ze sousedního okresu. Výjezd CAS 24 T815.

Pondělí 17. 1. 2011, čas 10:12, JSDH Úpice vyjela do Radče k dopravní nehodě kamionu. Jednotka kamion vyprostila zpět na vozovku a provedla úklid komunikace. Bez úniku provozních náplní a k ohrožení životního prostředí nedošlo. Výjezd CAS 24 T815.

Neděle 16. 1. 2011, čas 15:40, JSDH Úpice vyjela do ulice Pod Skalkou k požáru velkoobjemového kontejneru. Požár likvidován za pomoci vysokotlakého proudu, požár beze škody. Výjezd CAS 24 T815.

Sobota 15. 1. 2011, čas 22:14, JSDH Úpice vyjela do Libňatova k požáru rodinného domu (roubenky). Při jizdě na místo byla jednotka odvolána, událost zhodnocena jako planý poplach. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706, A31.

Úterý 11. 1. 2011, čas 06:44, JSDH Úpice vyjela do Velkých Svatoňovic k požáru bytového zařízení drážního domku ve Velkých Svatoňovic. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706.

Neděle 2. 1. 2011, čas 02:22, JSDH Úpice vyjela do Velkých Svatoňovic k požáru sazí v komíně rodinného domu. Požár beze škody. Výjezd CAS 24 T815, CAS 24 Š706.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice