Zásahy jednotky za rok 2019

Zásahy z let:  20212020201920182017, 20162015201420132012201120102009

Jednotka úpických hasičů zasahovala během roku 2019 u 109 událostí.

Konkrétně se jednalo o tyto typy událostí:
Dopravní nehoda silniční - 18x
Dopravní nehoda železniční - 1x
Ostatní mimořádné události - 1x
Ostatní pomoc - 1x
Planý poplach - 4x
Požár - 30x
Technická pomoc - 51x
Únik ropných produktů - 3x

PROSINEC


V neděli 29.12.2019 v 6:15 byli hasiči povoláni k požáru do Batňovic. Jednalo se o požár sauny u rodinného domu. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

V sobotu 28.12.2019 v 0:49 byli hasiči povoláni k otevření uzavřených prostor do ul. 3.května v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 26.12.2019 v 15:44 vyjeli hasiči do ulice Dr. A. Hejny v Úpici k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Nikdo nebyl zraněn. Došlo k úniku provozních kapalin. Hasiči místo uklidili. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 24.12.2019 ve 13:16 je jednotka povolána k požáru bytu do Malých Svatoňovic. Jednalo se o zahoření v kuchyni. Požár byl uhašen hasicím přístrojem před příjezdem jednotek. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé Svatoňovice a PČR.

V úterý 17.12.2019 v 7:47 byli hasiči povolání do ulice Spojenců v Úpici ke spadlému stromu, který zasahoval do silnice. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 15.12.2019 v 8:46 byla jednotka povolána k otevření prostor do ulice Národní v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 10.12.2019 v 11:25 vyjeli hasiči k dopravní nehodě dodávky do ulice J. W. Mezerové v Úpici. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Dodávka sjela ze stráňky a částečně blokovala provoz. Hasiči auto pomocí jeřábu bez poškození vyprostili. Nedošlo ani k úniku provozních kapalin, dodávka byla pojízdná. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 5.12.2019 ve 13:30 byli hasiči povolání k požáru - vycházejícímu kouři z lesa do Havlovic. Při příjezdu na místo se zjistilo, že šlo o nenahlášené pálení. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

V pondělí 2.12.2019 v 6:21 je jednotka povolána do Malých Svatoňovic k požáru trafostanice.

V neděli 1.12.2019 v 18:06 byli hasiči povoláni k požáru sloupu elektrického vedení do Libňatova. Spolupráce s JSDH Libňatov, HZS PS Trutnov a ČEZ.

LISTOPAD


V sobotu 30.11.2019 v 9:15 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Regnerova v Úpici.

V neděli 24.11.2019 v 15:02 hodin vyjeli hasiči do Trutnova - Poříčí k nahlášenému požáru v lesním porostu. V místě našli hasiči pouze ohlášené pálení. Jednotky uhasily tři ohniska, událost se obešla beze škody. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Trutnov – Horní Staré Město.

V pondělí 11.11.2019 v 10:06 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Nová Závoď v Úpici.

Ve čtvrtek 7.11.2019 ve 12:42 byli hasiči přivoláni do senior domu na náměstí v Úpici. Na výtahu vznikla technická závada a několik seniorů se bez pomoci nemohlo dostat ze suterénu do svých pokojů ve vyšších patrech budovy.

Ve středu 6.11.2019 ve 20:38 byli hasiči povolání do Batňovic k technické pomoci. Hasiči zasypávali sorbentem olej na vozovce, který vytekl z proražené olejové vany osobního vozidla.

V pátek 1.11.2019 v 8:24 byla jednotka povolána do ulice 3.května v Úpici k záchraně osoby. Hasiči pomáhali člověku, kterému se navinula ruka do pracovního stroje. Ihned po vyproštění předali osobu do péče záchranářů. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS a PČR.

ŘÍJEN


Ve středu 23.10.2019 v 7:29 byli hasiči povoláni k nahlášenemu požáru do jedné z firem v Trutnově. Cestou k zásahu však byla naše jednotka odvolána a pověřena, aby držela pohotovost (zálohu) na vlastní zbrojnici.

V úterý 15.10.2019 v 15:53 byli hasiči povoláni ke střetu osobního automobilu s chodcem v Úpici. Hasiči řídili provoz v místě události, společně s PČR poskytli nezletilé osobě předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS ji předali do péče záchranářům.

V neděli 13.10.2019 v 13:37 byli hasiči povolání k požáru menšího autobusu do Batňovic. Průzkumem bylo nakonec zjištěno, že k plamennému hoření vozidla nedošlo, pouze se z něj kouřilo a došlo k úniku provozních kapalin. Hasiči zajistili místo a uniklé kapaliny zasypali sorbentem. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

V sobotu 12.10.2019 v 10:50 byli hasiči povoláni k otevření bytu do ulice Palackého v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 6.10.2019 v 18:36 byli hasiči povoláni k požáru do Trutnova. Nakonec se jednalo o planý poplach a jednotka se vrátila zpět na základnu. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Trutnov - HSM.

Ve středu 2.10.2019 ve 12:11 byli hasiči povoláni k požáru střechy domu do Radče. V době přijezdu jednotek byla střecha již bez krytiny a hasiči dohašovali zbylá ohniska. Jedna osoba z objektu se zranila a byla předána ZZS KHK. Spoupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Hajnice.

ZÁŘÍ


V pátek 27.9.2019 11:42 byli hasiči přivoláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, která se stala v Hořičkách. Jedna osoba byla odvezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Hasiči naložili vozidla na odtah a uklidili komunikaci.

V pátek 27.9.2019 15:05 vyjeli hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu, která se stala v Mezilečí. Vůz havaroval do plotu. Jedna osoba byla odvezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Hasiči provedli na vozidle protipožární opatření.

Ve středu 25.9.2019 ve 12:59 vyjeli hasiči k požáru v domě do ulice Dr. A. Hejny v Úpici. Během pár minut měli hasiči požár zlikvidován, v přízemí bytového domu hořela sedací souprava. Za vznikem události stála hra dětí. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Ve čtvrtek 19.9.2019 v 19:03 vyjela jednotka do ulice Národní v Úpici (dům s pečovatelskou službou) k otevření bytu.

V neděli 15.9.2019 ve 14:18 vyjela jednotka k otevření prostor do ulice Spojenců v Úpici.

V pátek 13.9.2019 v odpoledních hodinách držela naše jednotka pohotovost (zálohu) na stanici HZS v Trutnově. HZS PS Trutnov a několik dobrovolných jednotek se totiž účastnily cvičení v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.

Ve čtvrtek 5.9.2019 v 16:16 vyjela jednotka do Havlovic k úniku nafty z vozidla. Na místě již byla jednotka z Havlovic a naše jednotka se po dohodě s velitelem HZS PS Trutnov vrátila zpět na základnu.

V úterý 3.9.2019 byla jednotka požádána vyšetřovatelem požárů z HZS PS Trutnov o převoz požárem zasažené myčky na stanici do Trutnova.

V pondělí 2.9.2019 ve 13:07 vyjeli hasiči k nehodě dvou osobních automobilů do ulice Revoluční v Úpici. Při nehodě došlo k mírnému úniku provozních náplní, hasiči zajistili místo nehody a odstranili její následky. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

SRPEN


Ve středu 28.8.2019 v 19:30 vyjela jednotka k likvidaci obtížného hmyzu do ulice Bezručova v Úpici.

V pondělí 26.8.2019 ve 21:14 vyjela jednotka do Suchovršic k odstranění stromu padlého přes komunikaci. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V sobotu 24.8.2019 v 11:43 byli hasiči povolání do Trutnova k požáru střechy. Při cestě k zásahu byla naše jednotka odvolána zpět na základnu, síly a prostředky na místě byly dostačující.

V pátek 23.8.2019 v 16:26 vyjela jednotka, na žádost starosty obce, do ulice Poděbradova v Úpici k pomoci s odchytem ovcí, které se pohybovaly po vozovce.

Pátek 16.8.2019 v 16:39 vyjela jednotka k likvidaci obtížného hmyzu do ulice Tyršova a poté i do ulice Jiskrova v Úpici.

Úterý 13.8.2019 v 16:51 vyjeli hasiči k otevření uzavřených prostor do Starého Rokytníku. Spolupráce s HZS PS Trutnov a MP Trutnov.

Pátek 9.8.2019 v 07:10 byli hasiči povolání k požáru dřeva do Batňovic. Požár měli hasiči brzy pod kontrolou, zlikvidován byl po 8. hodině. Příčinou vzniku události bylo nedbalostní jednání. Škoda byla vyčíslena na jeden tisíc korun. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Batňovice a Batňovice – Kvíčala.

Středa 7.8.2019 v 16:05 vyjeli hasiči k likvidaci obtížného hmyzu do areálu firmy Juta v Úpici.

ČERVENEC


Pondělí 29.7.2019 v 6:26 byli hasiči povoláni k požáru do jedné firmy v Batňovicích. Jednalo se o zahoření stropního svítidla - zářivky. Při průzkumu místa události však už plamenné hoření neprobíhalo. Jedna osoba byla předána do péče zdravotnické záchranné služby s podezřením na nadýchání zplodin hoření. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Batňovice, ZZS, PČR.

Neděle 28.7.2019 v 10:09 vyjeli hasiči k otevření bytu do ulice Rtyňka v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

Neděle 21.7.2019 ve 14:22 hodin zasahovali hasiči u dopravní nehody osobního vozidla, které vyjelo mimo komunikaci. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči místo nehody zabezpečili a předali jej policistům. Spolupráce s PČR a HZS PS Trutnov.

Sobota 20 7.2019 v 18:56 byli hasiči povolání k nahlášenému požáru klimatizace na čerpací stanici v Úpici. Požár vznikl uvnitř klimatizační jednotky na vnějším plášti budovy, dál se nikam nerozšířil. Hasiči odpojili klimatizaci od elektřiny a po likvidaci požáru předali místo zásahu vedoucí čerpací stanice. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Pátek 19.7.2019 v 6:01 vyjela jednotka, společně s HZS PS Trutnov, k záchraně srnky, která spadla do bazénu.

Pondělí 15.7.2019 v 15:00 byli hasiči přivoláni do ulice Rtyňka v Úpici k požáru elektrického rozvaděče v rodinném domě. Požár byl ihned zlikvidován a prostor odvětrán přetlakovou ventilací. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Neděle 14.7.2019 ve 2:09 je jednotka povolána na svou zbrojnici jako záloha. Hasiči drželi pohotovost, protože několik jednotek zasahovalo u náročného požáru rodinného domu v Trutnově.

Pondělí 8.7.2019 v 17:25 byla jednotka povolána k dopravní nehodě motocyklu do Suchovršic. Nehoda si vyžádala zranění motorkáře, který byl předán do péče ZZS. Spolupráce s PČR, HZS a ZZS.

Pondělí 8.7.2019 v 10:49 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Národní v Úpici.

Čtvrtek 4.7.2019 v 9:46 je jednotka povolána k dopravní nehodě osobního automobilu do Malých Svatoňovic. Jednalo se o náraz osobního vozidla do zdi. Hasiči zajistili místo události a poskytli zraněné osobě první pomoc. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS, PČR.

Čtvrtek 4.7.2019 v 9:35 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Rtyňka v Úpici.

Úterý 2.7.2019 v 11:46 vyjela jedntoka k otevření bytu do ulice Palackého v Úpici.

ČERVEN


Pondělí 24.6.2019 ve 20:04 vyjela jednotka do ulice Prokopa Velikého v Úpici ke spolupráci se složkami IZS. Jednalo se o zraněnou osobu, které naše jednotka poskytla první pomoc. Spolupráce s PČR a BZS.

Pondělí 24.6.2019 v 16:01 vyjela jednotka k likvidaci obtížného hmyzu do domu s pečovatelskou službou v Úpici.

Čtvrtek 20.6.2019 ve 23:05 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do Malých Svatoňovic. Spolupráce s JSDH Malé Svatoňovice, ZZS, BZS a PČR.

Sobota 15.6.2019 ve 20:06 vyjela jednotka do Radče k odstranění stromu spadlého přes cestu.

Středa 12.6.2019 v 18:31 je jednotka povolána do Strážkovic k požáru garáže u rodinného domu. Garáž byla požárem zcela zasažena. Hasiči ochlazovali i přilehlou budovu, aby plameny nenapáchaly další škody. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé Svatoňovice a JSDH Batňovice.

Úterý 11.6.2019 ve 23:45 vyjela jedntoka k otevření bytu do ulice Maxima Gorkého v Úpici.

Úterý 11.6.2019 v 19:09 byli úpičtí hasiči i s okolními jednotkami vysláni do ulice Národní v Úpici na spolupráci při pátrání po pohřešovaném dítěti. Jednotky byly nakonec odvolány, dítě se naštěstí našlo.

Úterý 11.6.2019 ve 12 hod je jednotka povolána na stanici do Trutnova jako záloha za HZS PS Trutnov. O dvě hodiny déle je naše jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu do ul. Na Struze v Trutnově. Jedna osoba byla při nehodě zraněna, hasiči ji z vozu museli vyprostit a následně ji předali do péče zdravotnických záchranářů. Dále provedla jednotka na vozidle opatření proti vzniku požáru.

Pátek 7.6.2019 v 0:06 byla jednotka povolána do ul.Petříkovická v Trutnově k odstranění většího množství vody z prostor průmyslové haly. Hasiči odčerpávali sklep, výtahovou šachtu a za pomocí stěrek zbývající vodu nahrnuli do kanalizace.

Středa 5.6.2019 v 16:01 je jednotka povolána na stanici do Trutnova jako záloha za HZS PS Trutnov. O necelé dvě hodiny déle, v 17:55, vyjíždí jednotka k požáru popelnice do ulice Dr. A. Hejny v Úpici. Požár byl uhašen ještě před příjezdem.

Úterý 4.6.2019 v 8:42 byli hasiči přivoláni do Malých Svatoňovic k otevření automobilu, ve kterém se nacházelo dítě. Spolupráce s HZS PS Náchod.

Pondělí 3.6.2019 v 14:45 vyjeli hasiči k požáru hrabanky do Lampertic. Jednalo se o požár na ploše cca 50x50m. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Žacléř, Trutnov - Horní Staré Město a Lampertice.

KVĚTEN


Pátek 31.5.2019 v 16:46 byla jednotka povolána na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do ulice Hronovská ve Rtyni v Podkrkonoší. Spolupráce s FR, ZZS a BZS.

Úterý 28.5.2019 ve 13:15 byli hasiči povoláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ulice Palackého v Úpici. Událost se obešla bez zranění. Jednotka zajistila místo události, usměrňovala dopravu a po vyšetření nehody odklidila jedno z vozidel ke krajnici. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

Středa 22.5.2019 ve 13:33 byli hasiči povoláni do ulice Palackého v Úpici k dopravní nehodě osobního automobilu, který narazil do sloupu osvětlení. Událost se obešla bez zranění. Jednotka zajistila místo události, zasypala provozní kapaliny sorbentem, a společně s TS Úpice zajistila sloup, který hrozil pádem. Další spolupráce s HZS PS Trutnov, PČR a MP Trutnov.

Středa 22.5.2019 v 7:53 vyjela jednotka do Malých Svatoňovic k pomoci s transportem pacienta do sanitního vozu.

Čtvrtek 9.5.2019 v 9:37 byla jednotka povolána do Libňatova k nehodě osobního vozidla, které skončilo mimo vozovku v potoce. Událost se obešla bez zranění, hasiči zajistili místo události a za pomocí jeřábu ze stanice HZS PS Náchod vytáhli vozidlo zpět na vozovku.

Čtvrtek 2.5.2019 v 11:27 byla jednotka povolána na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do ulice Havlíčkova v Úpici. Spolupráce s PČR, FR, ZZS a LZS.

DUBEN


Čtvrtek 2.5.2019 v 11:27 byla jednotka povolána na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osob

Neděle 28.4.2019 ve 13:10 vyjela jednotka do ulice Pod Skalkou v Úpici k úniku nebezpečných látek na vozovku. Jednalo se o únik oleje z osobního vozidla. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Neděle 28.4.2019 v 6:59 byla jednotka povolána na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do Malých Svatoňovic. Během cesty k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.

Čtvrtek 18.4.2019 v 10:10 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Revoluční v Úpici.

Sobota 20.4.2019 v 10:50 byli úpičtí hasiči a jejich dobrovolní i profesionální kolegové z Trutnova, povoláni k požáru stráně do Starého Rokytníku.

Úterý 16.4.2019 v 9:57 vyjeli hasiči k otevření bytu do ulice Palackého v Úpici.

Pondělí 15.4.2019 v 15:31 vyjeli hasiči do Batňovic k záchraně srnky, která se zamotala do provazů. Hasiči srnku vymotali z provazů a vypustili ji zpět do přírody. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Neděle 14.4.2019 ve 21:30 vyjela jednotka do ulice Poděbradova v Úpici k požáru dřeva. Po příjezdu prvního vozidla bylo zjištěno, že hoří plamenem kůlna, která ohrožuje přilehlou stodolu. Okolní budovy byly ochlazeny a zabránilo se vyšším škodám. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Havlovice a PČR.

Čtvrtek 11.4.2019 v 00:59 byla jednotka povolána na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do Úpice - náměstí T. G. Masaryka.

Úterý 3.4.2019 v 11:55 vyjíždí hasiči k požáru lesní hrabanky do Havlovic. Byl ohlášen požár ve stráni na ploše cca 10x20m. Spolupráce s JSDH Havlovice a HZS PS Trutnov.

BŘEZEN


Neděle 30.3.2019 ve 23:02 vyjíždí jednotka na žádost KOS ZZS KHK na resuscitaci osoby za pomocí AED do Úpice - Močidla. Spolupráce s PČR a ZZS Trutnov.

Neděle 30.3.2019 ve 13:54 vyjíždí hasiči k požáru lesní hrabanky do Libňatova. Hořelo na ploše cca 150x100m. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a dále JSDH Úpice, Havlovice a Libňatov.

Pátek 22.3.2019 ve 20:57 vyjíždí hasiči k požáru odpadu na skládku do Bohuslavic. Vzhledem k malému rozsahu požáru byla jednotka, během cesty k zásahu, odvolána a vrátila se zpět na základnu.

Úterý 19.3.2019 ve 20:16 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Nerudova v Úpici. V bytě se nacházela osoba, kterou hasiči předali do péče ZZS.

Pondělí 11.3.2019 v 8:08 vyjela jednotka k nahlášenému požáru kůlny do ulice Palackého v Úpici. Hasiči průzkumem zjistili, že uvnitř kůlny došlo k zahoření elektroinstalace vlivem technické závady. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Pondělí 11.3.2019 ve 2:55 vyjela jednotka do Odolova k odstranění stromu spadlého přes komunikaci.

Pondělí 11.3.2019 v 1:49 vyjela jednotka do Radče k odstranění stromu spadlého přes komunikaci.

ŮNOR


Čtvrtek 21.2.2019 ve 14:43 vyjela jednotka k záchraně osoby za pomocí AED do Batňovic. Na místě již zasahoval inspektor provozu ZZS. Osobu si následně po svém příjezdu převzala do péče ZZS.

Úterý 19.2.2019 v 5:32 vyjeli hasiči k dopravní nehodě osobního automobilu do Batňovic. Nehoda se obešla bez zranění osob, došlo jen k úniku provozních kapalin. Spolupráce s PČR a HZS PS Trutnov.

Pondělí 18.2.2019 v 18:12 vyjíždí hasiči k požáru elektrické rozvodové skříně do Trutnova - Poříčí. Jednotka HZS PS Trutnov požár včas lokalizovala a naše jednotka byla během cesty k zásahu odvolána.

Sobota 16.2.2019 ve 13:48 vyjeli hasiči k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ulice Dr. A. Hejny v Úpici. Nehoda se obešla bez zranění osob. Hasiči místo zásahu zabezpečili a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Jedno z vozidel odklidili následně mimo komunikaci a s druhým pomohli na odtah. Spolupráce s PČR a HZS PS Trutnov.

Sobota 16.2.2019 v 11:12 byli hasiči povoláni k požáru. Mezi Radčí a Hajnicí byl viděn kouř vycházející z lesa. Událost byla nakonec přehodnocena na planý poplach. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Hajnice.

Úterý 12.2.2019 v 5:14 vysílá KOPIS jednotku k pomoci nemohoucí osobě do ulice Palackého v Úpici. Osoba upadla a nemohla se zvednout. Hasiči pomohli dostat nezraněnou osobu zpět na lůžko. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Pondělí 11.2.2019 v 5:35 vyjíždí hasiči ke střetu dvou vozidel do Havlovic. Při nehodě byla jedna osoba zraněna. Hasiči místo zásahu zajistili, provedli opatření proti vzniku požáru a odpojili akumulátory. Uniklé provozní kapaliny zasypali hasiči sorpčním materiálem a po odtažení vozidel se postarali o úklid komunikace. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS a PČR.

Neděle 3.2.2019 v 19:34 vyjela jednotka k otevření prostor objektu do ulice Na Veselce v Úpici. V objektu vytékala voda. Na místo byli povoláni pracovníci vodovodů a kanalizací. Další spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

Sobota 2.2.2019 v 16:35 vyjela jednotka k otevření bytu do ulice Revoluční v Úpici. Spolupráce s PČR a HZS PS Trutnov.

LEDEN


Čtvrtek 31.1.2019 v 19:04 vyjíždí hasiči k železniční dopravní nehodě do Malých Svatoňovic. Jednalo se o střet osoby s vlakem. Spolupráce s PČR, ZZS, HZS PS Trutnov, JSDH Malé Svatoňovice a HZS SŽDC Nymburk.

Úterý 22.1.2019 ve 20:30 vyjíždí hasiči k požáru dřevníku do Havlovic (Popluží). Na místě je zjištěno, že hoří dřevník v bezprostřední blízkosti stodoly a domu, oheň se rozšířil i pod střechu stodoly. Hasiči požár uhasili dvěma proudy C a zasahovali v dýchací technice. Obytnou část domu se podařilo uchránit. Spolupráce s PČR, HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Úterý 15.1.2019 v 16:18 vyjela jednotka do ulice Pod Skalkou v Úpici k otevření bytu, ve kterém byl zaplý plynový sporák. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Sobota 12.1.2019 v 05:28 hodin byli hasiči povoláni do ulice 3. května v Úpici k požáru výrobní linky v průmyslovém podniku. Požár byl uhašen zaměstnanci podniku před příjezdem jednotek. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun, díky rychlému zásahu byly uchráněny hodnoty ve výši jednoho milionu korun. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Úterý 8.1.2019 v 5:45 vyjeli úpičtí hasiči, společně s HZS PS Trutnov, k dopravní nehodě osobního automobilu do Batňovic. Auto sjelo ze silnice do potoka. Při nehodě nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k úniku provozních kapalin do okolního prostředí. Hasiči vytáhli havarovaný automobil z potoka pomocí jeřábu.

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice