Zásahy jednotky za rok 2020

Zásahy z předchozích let:  ZDE

Jednotka úpických hasičů zasahovala během roku 2020 u 87 událostí.

Konkrétně se jednalo o tyto typy událostí:
Dopravní nehoda silniční - 16x
Ostatní pomoc - 3x
Planý poplach - 5x
Požár - 17x
Technická pomoc - 44x
Únik plynu/aerosolu - 1x
Únik ropných produktů - 1x

PROSINEC


V pondělí 28.12.2020 v 9:44 byli hasiči povoláni do ulice Nová Závoď v Úpici, kde se poryvem větru naštípl smrk a hrozil pádem. Strom nakonec pokáceli lesníci. Spolupráce s HZS PS Trutnov.
V pátek 18.12.2020 ve 14:48 vyjížděli úpičtí a trutnovští hasiči k nehodě motocyklu do Malých Svatoňovic. Hasiči zajistili místo události. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. 

V úterý 15.12.2020 v 16:51 byla jednotka povolána k otevření uzamčených prostor do ul. Dr. E. Beneše v Úpici. 

V sobotu 12.12.2020 v 9:39 vyjeli hasiči k prověření nahlašéného pálení na Velbabu, protože ohlašovatel pálení nebyl dostupný na telefonu. Hasiči průzkumem zjistili, že pálení je pod dozorem. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V pátek 11.12.2020 v 18:22 vyjeli hasiči, na žádost PČR, do ulice Revoluční v Úpici, kde posunuli vozidlo, které blokovalo jízdní pruh. Spolupráce s PČR a HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 10.12.2020 v 10:34 byli hasiči povoláni do ulice Pod Skalkou v Úpici k úniku plynu v panelovém domě. Hasiči měřili koncentraci, ale žádný únik plynu nebyl zaznamenán.

V sobotu 5.12.2020 v 11:42 byli hasiči povoláni k dopravní nehodě osobního automobilu, který vyjel ze silnice mezi Batňovicemi a Velkými Svatoňovicemi a převrátil se na střechu. Hasiči zajistili místo události a usměrňovali provoz na komunikaci. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 3.12.2020 v 11:06 byli hasiči povoláni do Batňovic (Kvíčala) na pomoc s vyproštěním popelářského vozu. Automobil sjel z cesty, zůstal opřený o strom a hrozil pádem ze srázu dolů. Nakonec se podařilo vozidlo pomocí dvou vyprošťovacích automobilů a za asistence traktoru technických služeb dostat zpět na komunikaci. Popelářské auto mělo porouchaný vzduchový systém, proto jej hasiči odtáhli asi ještě 300 metrů od místa události, aby nebránilo provozu. Řidič vozidla vyvázl bez zranění. Spolupráce s HZS PS Trutnov, Náchod.

Ve středu 2.12.2020 ve 21:23 byli hasiči povoláni do ulice Nezvalova v Úpici, kde byl hlášen únik většího množství páry z parovodního potrubí u mostu II.odboje.

V úterý 1.12.2020 v 17:29 vyjeli hasiči do Batňovic k likvidaci obtížného hmyzu.

LISTOPAD


V neděli 29.11.2020 v 16:24 vyjeli hasiči k otevření uzamčených prostor do ulice Nerudova v Úpici.

V neděli 29.11.2020 v 1:43 byli hasiči povoláni do Maršova u Úpice k požáru pergoly. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotek. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Hajnice a Maršov u Úpice.

V neděli 22.11.2020 v 16:02 vyjeli hasiči k otevření uzamčených prostor do ul.Revoluční v Úpici.

Ve čtvrtek 12.11.2020 ve 14:20 vyjížděli hasiči do ulice Národní v Úpici, jednalo se také o otevření uzamčených prostor.

Ve čtvrtek 12.11.2020 ve 12:31 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ul. Pod Skalkou v Úpici. 

V neděli 1.11.2020 v 10:39 je jednotka povolána do ulice Regnerova v Úpici k vyvrácenému stromu opřenému o elektrické vedení. Strom byl rozřezán s využítím plošiny HZS PS Trutnov.

ŘÍJEN


Ve čtvrtek 29.10.2020 v 8:45 je jednotka povolána k požáru do Trutnova - sepnutí čidla EPS. Jednotka byla těsně před výjezdem odvolána, jednalo se o planý poplach.

V pondělí 19.10.2020 v 6:47 byla jednotka povolána do Batňovic, kde došlo ke střetu automobilu s osobou. Jedntoka zajistila místo události, do příjezdu ZZS se postarala o zraněnou osobu a řídila provoz na komunikaci.

Ve středu 14.10.2020 v 10:05 vyjeli úpičtí hasiči společně s HZS PS Trutnov do ulice Regnerova v Úpici. Tam zajistili střešní plech, který se uvolnil poryvem větru a hrozil pádem na ulici.
V sobotu 10.10.2020 v 16:40 hodin zasahovali úpičtí hasiči a HZS PS Trutnov u dopravní nehody osobního vozidla v ulici Revoluční. Automobil poškodil při nehodě plot a strom. Jednotky zabezpečily místo události a zkontrolovaly havarovaný automobil na případný únik provozních kapalin. Nikdo nebyl zraněn.

ZÁŘÍ 


V sobotu 26.9.2020 v 16:47 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici.
Ve čtvrtek 17.9.2020 v 1:54 byli hasiči povoláni k požáru balíku slámy do Batňovic. Hasiči požár rychle zlikvidovali. Spolupráce s JSDH Batňovice a HZS PS Trutnov.
Ve středu 16.9.2020 v 9:33 zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Úpice u dopravní nehody motocyklu v Batňovicích. Hasiči poskytli jedné zraněné osobě první předlékařskou pomoc a následně byla předána do péče ZZS.
V sobotu 5.9.2020 v 0:05 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím AED do ul. Nová Závoď v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 19:34 vyjížděli hasiči k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 10:30 vyjížděli hasiči k otevření uzamčených prostor do ulice Maxima Gorkého v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 9:39 vyjížděli hasiči k nahlášenému požáru do ulice Pod Městem v Úpici, kde byl viděn dým vycházející u jednoho z domů. Nakonec se jednalo o nenahlášené pálení a událost byla přehodnocena na planý poplach.

SRPEN 


V neděli 23.8.2020 ve 14:51 vyjeli hasiči k otevření uzamčených prostor do ul. Želivského v Úpici.

V sobotu 22.8.2020 v 15:21 byla jednotka povolána do ulice Jiskrova v Úpici, kde odstranila strom spadlý na střechu stodoly.

V pátek 21.8.2020 v 15:41 vyjela jednotka k požáru slámy a strniště na poli do Maršova u Úpice. Jednotka dojela na místo události, ale nezasahovala. Po dohodě s velitelem HZS a KOPIS HZS HK se jednotka vrátila
na základnu. Další spolupráce s jednotkami JSDH Maršov u Úpice, Havlovice, Hajnice, Batňovice, Hořičky a HZS PS Trutnov.

V souvislosti s přívalovým deštěm v pátek 14.8.2020 vyjížděli hasiči ve 13:41 k technické pomoci do ul. Wolkerova, ve 14:38 do ul. Pod Skalkou a v sobotu 15.8.2020 v 10:32 do ul. Na Veselce.

V sobotu 8.8.2020 v 17:53 vyjeli hasiči k požáru lesa na Dlouhých Záhonech v Úpici. Spolupráce s HSZ PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Ve čtvrtek 6.8.2020 v 18:17 byli hasiči povoláni do ulice Regnerova v Úpici k vycházejícímu kouři z objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o nenahlášené pálení. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Havlovice.

V neděli 2.8.2020 v 19:34 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím AED do Radče.

V sobotu 1.8.2020 v 17:12 vyjížděli hasiči k dopravní nehodě 4 osobních automobilů do Suchovršic. Při nehodě byl zraněn jeden člověk, do péče si jej převzala ZZS. Hasiči zajistili místo události a po došetření ze strany policie se postarali o vyproštění jednoho z vozidel zpět na silnici.

ČERVENEC 


V pátek 31.7.2020 v 17:32 vyjížděli hasiči k požáru lesní hrabanky do Odolova. Jednalo se o požár velikosti 2x5 m v lesním porostu mimo přístupových cest. K místu bylo nutné natáhnout 100 m hadicového vedení. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Malé Svatoňovice.

V sobotu 25.7.2020 v 11:23 vyjeli hasiči k úniku nafty z osobního automobilu do ulice Pod Městem v Úpici. Hasiči naftovou skvrnu zasypali sorbentem.

V sobotu 25.7.2020 v 0:15 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor a asistenci ZZS do ulice Na Veselce v Úpici. Další spolupráce s PČR, MP a HZS PS Trutnov.

V pátek 24.7.2020 v 11:00 byli hasiči povoláni k požáru pole o rozsahu cca 30x10m v Markoušovicich. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé a Velké Svatoňovice.

V neděli 19.7.2020 ve 13:29 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ulice Dr. A. Hejny v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

V neděli 19.7.2020 v 9:04 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby do ulice Seifertova v Úpici. Spolupráce se ZZS, PČR.

V sobotu 18.7.2020 v 10:16 byla jednotka poválana do Batňovic k odstranění následků dopravní nehody. Hasiči zametli silnici a řídili provoz na komunikaci. 

V pátek 17.7.2020 ve 13:27 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby do ulice Sládkova v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS, PČR a LZS HK.

V pondělí 13.7.2020 ve 14:05 vyjeli hasiči k ohlášenému doutnajícímu kolu u kamionu do ulice Tyršova v Úpici. Průzkumem jednotky zjistily, že došlo pouze k prasknutí pneumatiky po přehřátí, nejednalo se o zahoření. Část vozidla hasiči ochladili pomocí vysokotlakého proudu vody. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V pátek 10.7.2020 v 18:25 vyjela jednotka k odstranění stromu z komunikace mezi Radčí a Starým Rokytníkem.

V úterý 7.7.2020 v 18:15 vyjeli hasiči k likvidaci obtížného hmyzu do ulice B. Němcové v Úpici.

ČERVEN


V neděli 28.6.2020 v 18:42 byla jednotka povolána do ul.Palackého v Úpici k otevření uzavřených prostor. Cestou k zásahu byla jednotka odvolána.

V pondělí 22.6.2020 v 11:12 byli hasiči povoláni k požáru střechy rodinného domu do Velkých Svatoňovic. Na místě byl průzkumem zjištěn intenzivní požár vnitřního vybavení podkrovního pokoje. Povolané jednotky požár rychle lokalizovaly. Likvidační práce byly spojené s rozebíráním zasažených konstrukcí, sádrokartonových stropů a izolačních materiálů. Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce před 13. hodinou. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé a Velké Svatoňovice.

V pátek 19.6.2020 v 15:19 byli hasiči povoláni do ulice Na Veselce k nehodě osobního automobilu, který narazil do svodidel. Událost se obešla bez zranění a úniku provozních kapalin. Hasiči zajistili místo události a usměrňovali provoz na komunikaci.

Ve čtrvtek 18.6.2020 v 15:39 byli hasiči povoláni k nehodě v Batňovicích, kde havaroval osobní automobil a skončil mimo vozovku. Jedna osoba byla předána do péče ZZS. Hasiči zajistili místo události i havarované vozidlo.

Ve čtrvtek 18.6.2020 ve 12:13 vyjížděli hasiči k nehodě do Batňovic. Osobní vozidlo zde skončilo mimo vozovku, nikdo nebyl při události zraněn. Jednotky zajistily místo události i havarovaný automobil a postaraly se o odstranění následků.

Ve čtrvtek 18.6.2020 v 8:52 vyjížděli hasiči do ul.Palackého k dopravní nehodě osobního automobilu, které havarovalo do sloupu elektrického vedení. Nikdo nebyl při události zraněn. Jednotky zabezpečily vozidlo a odpojily akumulátor. Následně bylo auto odtaženo mimo vozovku.

V neděli 7.6.2020 v 10:13 byli hasiči povoláni k požáru kůlny do ulice Vančurova v Úpici. Při příjezdu jednotek byl objekt v plném rozsahu hoření. Na likvidaci požáru bylo použito několik proudů C a vysokotlaký proud.
Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Havlovice a PČR.

KVĚTEN


V sobotu 30.5.2020 v 17:46 byla jednotka povolána k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V pátek 22.5.2020 v 11:13 byli hasiči povoláni do Batňovic k úniku plynu z překopnutého plynovodu. Hasiči zajistili místo události, vytyčili bezpečnou zónu, řídili dopravu a po příjezdu plynárenské služby se vrátili zpět na základny. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

V pondělí 11.5.2020 v 18:15 vyjela jednotka ke spadlému stromu na komunikaci mezi Radčí a Starým Rokytníkem. Hasiči strom rozřezali a uklidili komunikaci.

Během večera pak hasiči vyjížděli ještě k několika událostem spojených se silným větrem. Ve Starém Rokytníku odstranili strom spadlý na komunikaci. Ve Studenci spadl strom přes komunikaci a na dráty vysokého napětí. Strom byl po dohodě velitele s operačním střediskem na místě ponechán do uklidnění situace, protože hrozil pád dalšího stromu. Nad ránem pak strom odstranila jednotka z Hajnice společně s HZS PS Trutnov.

V neděli 10.5.2020 ve 13:44 vyjížděli hasiči k požáru lesního porostu nad Dlouhými Záhony. Požár byl v nepřístupném terénu a na místě bylo několik ohnisek, které museli hasiči postupně uhasit. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Batňovice, Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší.

Ve čtvrtek 7.5.2020 ve 2:42 byli hasiči povoláni k požáru objektu do Palackého v Úpici. Průzkumem bylo zjištěno, že vycházející kouř z objektu byl způsoben závadou na komínovém tělese. Hasiči objekt odvětrali a vrátili se na základny. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

DUBEN


V neděli 26.4.2020 v 17:16 byli hasiči povoláni do Velkých Svatoňovic k požáru rákosí, které se nebezpečně šířilo dále. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Hasiči ohniska pálení uhasili. Spolupráce s JSDH Malé a Velké Svatoňovice, HZS PS Trutnov.

V sobotu 12.4.2020 ve 14:40 byli hasiči povoláni k požáru louky do Trutnova. Síly a prostředky na místě byly dostačující a tak se naše jednotka mohla vrátit na základnu. Spolupráce s JSDH Trutnov - Horní Staré Město a HZS PS Trutnov.

V sobotu 5.4.2020 v 19:34 byla jednotka povolána k požáru do Batňovic. Jednalo se o požár kompostu u lesa ve špatně přístupném místě. Požár se obešel beze škod a na jeho likvidaci byl použit jeden vysokotlaký proud. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

Ve čtvrtek 2.4.2020 v 16:01 byli hasiči povoláni k požáru lesního porostu do Maršova u Úpice. Požár se šířil hrabankou, ohniska byla na ploše asi 30x30 m. Příčinou vzniku události byla nedbalost při předchozím pálení. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Maršov u Úpice, JSDH Hajnice.

Ve čtvrtek 2.4.2020 ve 13:08 byli povoláni do Úpice na Lány, kde oznamovatel události viděl z dálky požár. Hasiči událost prověřili a zjistili, že se jedná o nahlášené pálení.

BŘEZEN


Ve čtvrtek 19.3.2020 v 11:32 byla jednotka povolána do ulice Dr. A. Hejny v Úpici k otevření nastartovaného automobilu, ve kterém se nacházelo dítě. Automobil otevřeli státní a městští policisté před příjezdem jednotky.

Ve čtvrtek 12.3.2020 ve 12:25 vyjeli hasiči ke spadlému stromu do Libňatova. Spolupráce s JSDH Libňatov.

V neděli 8.3.2020 v 17:37 byli hasiči povoláni k požáru klestí do lesa na Dlouhé Záhony - na Kvíčale. Odtud pak přejeli ještě k požáru pařezu ve špatně přístupném místě za areálem diskotéky. Celý zásah dost zkomplikovala podmáčená louka, po které museli hasiči dojet s technikou na místo, a poté i špatně zaparkovaná auta v ulici Myslbekova. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 8.3.2020 ve 12:54 byli hasiči povoláni k otevření uzamčených prostor, do ul. Seifertova v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 5.3.2020 v 18:28 byla jednotka povolána k otevření uzamčených prostor do Velkých Svatoňovic. Spolupráce s HZS PS Trutnov, PČR, ZZS.

ÚNOR


V neděli 16.2.2020 v 7:23 byli hasiči povoláni do ulice Zborovská v Úpici k pomoci s transportem pacienta. Spolupráce s HZS PS Trutnov a ZZS.

V pátek 14.2.2020 v 8:30 byli hasiči povoláni k otevření uzamčených prostor do ul. Spojenců v Úpici.

Ve čtvrtek 13.2.2020 ve 20:52 vyjela jednotka k požáru velké plastové popelnice u Penny Marketu v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 11.2.2020 v 8:57 byla jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla do ul. Palackého v Úpici. Na místě se zranila jedna osoba, kterou si převzala ZZS. Hasiči, po zadokumentování nehody policií, otočili auto zpět na kola, uklidili místo události a jímali uniklé provozní kapaliny.Spolupráce se ZZS, PČR a HZS Trutnov.

Pondělí 10.2.2020 ve 13:29 - v souvislosti se silným větrem byli úpičtí hasiči povoláni k několika událostem. Zasahovali u popadaných stromů v Adamově, Bohuslavicích, Libňatově i v Trutnově - Poříčí.

LEDEN


V neděli 26.1.2020 ve 20:10 byli hasiči přivoláni do ulice A. Bunzla v Úpici k záchraně osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS, PČR a MP Úpice.

V neděli 26.1.2020 v 15:05 vyjížděli hasiči do ul. Pod Skalkou v Úpici. Na skále se tam měla nacházet osoba s pravděpodobnými sebevražednými úmysly. Osoba se nakonec našla v pořádku.

V sobotu 25.1.2020 ve 13:01 byli hasiči povolání do ul. Lesní v Úpici. Tam pomohli s transportem pacienta do sanitního vozu.

V pátek 24.1.2020 v 17:55 vyjeli hasiči do Velkých Svatoňovic k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do obrubníku. Hasiči zajistili místo nehody a pomohli s naložením vozidla na odtah, dále se postarali o úklid vozovky. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 14.1.2020 v 18:34 byli hasiči povoláni do ulice Zborovská v Úpici k vyproštění dodávky, která najela na stráň, a hrozilo její převrácení mimo komunikaci. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 5.1.2020 v 9:12 byli hasiči povoláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do Batňovic. Hasiči museli jednu osobu z vozidla vyprostit a záchranáři ji po prvotním ošetření letecky transportovali do nemocnice. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS, LZS a PČR.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice