Zásahy jednotky za rok 2020

Zásahy z let:  2020201920182017, 20162015201420132012201120102009

LISTOPAD


V neděli 22.11.2020 v 16:02 vyjeli hasiči k otevření uzamčených prostor do ul.Revoluční v Úpici.

Ve čtvrtek 12.11.2020 ve 14:20 vyjížděli hasiči do ulice Národní v Úpici, jednalo se také o otevření uzamčených prostor.

Ve čtvrtek 12.11.2020 ve 12:31 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ul. Pod Skalkou v Úpici. 

V neděli 1.11.2020 v 10:39 je jednotka povolána do ulice Regnerova v Úpici k vyvrácenému stromu opřenému o elektrické vedení. Strom byl rozřezán s využítím plošiny HZS PS Trutnov.

ŘÍJEN


Ve čtvrtek 29.10.2020 v 8:45 je jednotka povolána k požáru do Trutnova - sepnutí čidla EPS. Jednotka byla těsně před výjezdem odvolána, jednalo se o planý poplach.

V pondělí 19.10.2020 v 6:47 byla jednotka povolána do Batňovic, kde došlo ke střetu automobilu s osobou. Jedntoka zajistila místo události, do příjezdu ZZS se postarala o zraněnou osobu a řídila provoz na komunikaci.

Ve středu 14.10.2020 v 10:05 vyjeli úpičtí hasiči společně s HZS PS Trutnov do ulice Regnerova v Úpici. Tam zajistili střešní plech, který se uvolnil poryvem větru a hrozil pádem na ulici.
V sobotu 10.10.2020 v 16:40 hodin zasahovali úpičtí hasiči a HZS PS Trutnov u dopravní nehody osobního vozidla v ulici Revoluční. Automobil poškodil při nehodě plot a strom. Jednotky zabezpečily místo události a zkontrolovaly havarovaný automobil na případný únik provozních kapalin. Nikdo nebyl zraněn.

ZÁŘÍ 


V sobotu 26.9.2020 v 16:47 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici.
Ve čtvrtek 17.9.2020 v 1:54 byli hasiči povoláni k požáru balíku slámy do Batňovic. Hasiči požár rychle zlikvidovali. Spolupráce s JSDH Batňovice a HZS PS Trutnov.
Ve středu 16.9.2020 v 9:33 zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Úpice u dopravní nehody motocyklu v Batňovicích. Hasiči poskytli jedné zraněné osobě první předlékařskou pomoc a následně byla předána do péče ZZS.
V sobotu 5.9.2020 v 0:05 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím AED do ul. Nová Závoď v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 19:34 vyjížděli hasiči k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 10:30 vyjížděli hasiči k otevření uzamčených prostor do ulice Maxima Gorkého v Úpici.

V úterý 1.9.2020 v 9:39 vyjížděli hasiči k nahlášenému požáru do ulice Pod Městem v Úpici, kde byl viděn dým vycházející u jednoho z domů. Nakonec se jednalo o nenahlášené pálení a událost byla přehodnocena na planý poplach.

SRPEN 


V neděli 23.8.2020 ve 14:51 vyjeli hasiči k otevření uzamčených prostor do ul. Želivského v Úpici.

V sobotu 22.8.2020 v 15:21 byla jednotka povolána do ulice Jiskrova v Úpici, kde odstranila strom spadlý na střechu stodoly.

V pátek 21.8.2020 v 15:41 vyjela jednotka k požáru slámy a strniště na poli do Maršova u Úpice. Jednotka dojela na místo události, ale nezasahovala. Po dohodě s velitelem HZS a KOPIS HZS HK se jednotka vrátila
na základnu. Další spolupráce s jednotkami JSDH Maršov u Úpice, Havlovice, Hajnice, Batňovice, Hořičky a HZS PS Trutnov.

V souvislosti s přívalovým deštěm v pátek 14.8.2020 vyjížděli hasiči ve 13:41 k technické pomoci do ul. Wolkerova, ve 14:38 do ul. Pod Skalkou a v sobotu 15.8.2020 v 10:32 do ul. Na Veselce.

V sobotu 8.8.2020 v 17:53 vyjeli hasiči k požáru lesa na Dlouhých Záhonech v Úpici. Spolupráce s HSZ PS Trutnov a JSDH Havlovice.

Ve čtvrtek 6.8.2020 v 18:17 byli hasiči povoláni do ulice Regnerova v Úpici k vycházejícímu kouři z objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o nenahlášené pálení. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Havlovice.

V neděli 2.8.2020 v 19:34 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby s využitím AED do Radče.

V sobotu 1.8.2020 v 17:12 vyjížděli hasiči k dopravní nehodě 4 osobních automobilů do Suchovršic. Při nehodě byl zraněn jeden člověk, do péče si jej převzala ZZS. Hasiči zajistili místo události a po došetření ze strany policie se postarali o vyproštění jednoho z vozidel zpět na silnici.

ČERVENEC 


V pátek 31.7.2020 v 17:32 vyjížděli hasiči k požáru lesní hrabanky do Odolova. Jednalo se o požár velikosti 2x5 m v lesním porostu mimo přístupových cest. K místu bylo nutné natáhnout 100 m hadicového vedení. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Malé Svatoňovice.

V sobotu 25.7.2020 v 11:23 vyjeli hasiči k úniku nafty z osobního automobilu do ulice Pod Městem v Úpici. Hasiči naftovou skvrnu zasypali sorbentem.

V sobotu 25.7.2020 v 0:15 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor a asistenci ZZS do ulice Na Veselce v Úpici. Další spolupráce s PČR, MP a HZS PS Trutnov.

V pátek 24.7.2020 v 11:00 byli hasiči povoláni k požáru pole o rozsahu cca 30x10m v Markoušovicich. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé a Velké Svatoňovice.

V neděli 19.7.2020 ve 13:29 vyjela jednotka k otevření uzamčených prostor do ulice Dr. A. Hejny v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR.

V neděli 19.7.2020 v 9:04 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby do ulice Seifertova v Úpici. Spolupráce se ZZS, PČR.

V sobotu 18.7.2020 v 10:16 byla jednotka poválana do Batňovic k odstranění následků dopravní nehody. Hasiči zametli silnici a řídili provoz na komunikaci. 

V pátek 17.7.2020 ve 13:27 vyjela jednotka na žádost KOS ZZS KHK na záchranu osoby do ulice Sládkova v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS, PČR a LZS HK.

V pondělí 13.7.2020 ve 14:05 vyjeli hasiči k ohlášenému doutnajícímu kolu u kamionu do ulice Tyršova v Úpici. Průzkumem jednotky zjistily, že došlo pouze k prasknutí pneumatiky po přehřátí, nejednalo se o zahoření. Část vozidla hasiči ochladili pomocí vysokotlakého proudu vody. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V pátek 10.7.2020 v 18:25 vyjela jednotka k odstranění stromu z komunikace mezi Radčí a Starým Rokytníkem.

V úterý 7.7.2020 v 18:15 vyjeli hasiči k likvidaci obtížného hmyzu do ulice B. Němcové v Úpici.

ČERVEN


V neděli 28.6.2020 v 18:42 byla jednotka povolána do ul.Palackého v Úpici k otevření uzavřených prostor. Cestou k zásahu byla jednotka odvolána.

V pondělí 22.6.2020 v 11:12 byli hasiči povoláni k požáru střechy rodinného domu do Velkých Svatoňovic. Na místě byl průzkumem zjištěn intenzivní požár vnitřního vybavení podkrovního pokoje. Povolané jednotky požár rychle lokalizovaly. Likvidační práce byly spojené s rozebíráním zasažených konstrukcí, sádrokartonových stropů a izolačních materiálů. Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce před 13. hodinou. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé a Velké Svatoňovice.

V pátek 19.6.2020 v 15:19 byli hasiči povoláni do ulice Na Veselce k nehodě osobního automobilu, který narazil do svodidel. Událost se obešla bez zranění a úniku provozních kapalin. Hasiči zajistili místo události a usměrňovali provoz na komunikaci.

Ve čtrvtek 18.6.2020 v 15:39 byli hasiči povoláni k nehodě v Batňovicích, kde havaroval osobní automobil a skončil mimo vozovku. Jedna osoba byla předána do péče ZZS. Hasiči zajistili místo události i havarované vozidlo.

Ve čtrvtek 18.6.2020 ve 12:13 vyjížděli hasiči k nehodě do Batňovic. Osobní vozidlo zde skončilo mimo vozovku, nikdo nebyl při události zraněn. Jednotky zajistily místo události i havarovaný automobil a postaraly se o odstranění následků.

Ve čtrvtek 18.6.2020 v 8:52 vyjížděli hasiči do ul.Palackého k dopravní nehodě osobního automobilu, které havarovalo do sloupu elektrického vedení. Nikdo nebyl při události zraněn. Jednotky zabezpečily vozidlo a odpojily akumulátor. Následně bylo auto odtaženo mimo vozovku.

V neděli 7.6.2020 v 10:13 byli hasiči povoláni k požáru kůlny do ulice Vančurova v Úpici. Při příjezdu jednotek byl objekt v plném rozsahu hoření. Na likvidaci požáru bylo použito několik proudů C a vysokotlaký proud.
Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Havlovice a PČR.

KVĚTEN


V sobotu 30.5.2020 v 17:46 byla jednotka povolána k otevření uzamčených prostor do ulice Palackého v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V pátek 22.5.2020 v 11:13 byli hasiči povoláni do Batňovic k úniku plynu z překopnutého plynovodu. Hasiči zajistili místo události, vytyčili bezpečnou zónu, řídili dopravu a po příjezdu plynárenské služby se vrátili zpět na základny. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

V pondělí 11.5.2020 v 18:15 vyjela jednotka ke spadlému stromu na komunikaci mezi Radčí a Starým Rokytníkem. Hasiči strom rozřezali a uklidili komunikaci.

Během večera pak hasiči vyjížděli ještě k několika událostem spojených se silným větrem. Ve Starém Rokytníku odstranili strom spadlý na komunikaci. Ve Studenci spadl strom přes komunikaci a na dráty vysokého napětí. Strom byl po dohodě velitele s operačním střediskem na místě ponechán do uklidnění situace, protože hrozil pád dalšího stromu. Nad ránem pak strom odstranila jednotka z Hajnice společně s HZS PS Trutnov.

V neděli 10.5.2020 ve 13:44 vyjížděli hasiči k požáru lesního porostu nad Dlouhými Záhony. Požár byl v nepřístupném terénu a na místě bylo několik ohnisek, které museli hasiči postupně uhasit. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Batňovice, Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší.

Ve čtvrtek 7.5.2020 ve 2:42 byli hasiči povoláni k požáru objektu do Palackého v Úpici. Průzkumem bylo zjištěno, že vycházející kouř z objektu byl způsoben závadou na komínovém tělese. Hasiči objekt odvětrali a vrátili se na základny. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

DUBEN


V neděli 26.4.2020 v 17:16 byli hasiči povoláni do Velkých Svatoňovic k požáru rákosí, které se nebezpečně šířilo dále. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Hasiči ohniska pálení uhasili. Spolupráce s JSDH Malé a Velké Svatoňovice, HZS PS Trutnov.

V sobotu 12.4.2020 ve 14:40 byli hasiči povoláni k požáru louky do Trutnova. Síly a prostředky na místě byly dostačující a tak se naše jednotka mohla vrátit na základnu. Spolupráce s JSDH Trutnov - Horní Staré Město a HZS PS Trutnov.

V sobotu 5.4.2020 v 19:34 byla jednotka povolána k požáru do Batňovic. Jednalo se o požár kompostu u lesa ve špatně přístupném místě. Požár se obešel beze škod a na jeho likvidaci byl použit jeden vysokotlaký proud. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Batňovice.

Ve čtvrtek 2.4.2020 v 16:01 byli hasiči povoláni k požáru lesního porostu do Maršova u Úpice. Požár se šířil hrabankou, ohniska byla na ploše asi 30x30 m. Příčinou vzniku události byla nedbalost při předchozím pálení. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Maršov u Úpice, JSDH Hajnice.

Ve čtvrtek 2.4.2020 ve 13:08 byli povoláni do Úpice na Lány, kde oznamovatel události viděl z dálky požár. Hasiči událost prověřili a zjistili, že se jedná o nahlášené pálení.

BŘEZEN


Ve čtvrtek 19.3.2020 v 11:32 byla jednotka povolána do ulice Dr. A. Hejny v Úpici k otevření nastartovaného automobilu, ve kterém se nacházelo dítě. Automobil otevřeli státní a městští policisté před příjezdem jednotky.

Ve čtvrtek 12.3.2020 ve 12:25 vyjeli hasiči ke spadlému stromu do Libňatova. Spolupráce s JSDH Libňatov.

V neděli 8.3.2020 v 17:37 byli hasiči povoláni k požáru klestí do lesa na Dlouhé Záhony - na Kvíčale. Odtud pak přejeli ještě k požáru pařezu ve špatně přístupném místě za areálem diskotéky. Celý zásah dost zkomplikovala podmáčená louka, po které museli hasiči dojet s technikou na místo, a poté i špatně zaparkovaná auta v ulici Myslbekova. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 8.3.2020 ve 12:54 byli hasiči povoláni k otevření uzamčených prostor, do ul. Seifertova v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

Ve čtvrtek 5.3.2020 v 18:28 byla jednotka povolána k otevření uzamčených prostor do Velkých Svatoňovic. Spolupráce s HZS PS Trutnov, PČR, ZZS.

ÚNOR


V neděli 16.2.2020 v 7:23 byli hasiči povoláni do ulice Zborovská v Úpici k pomoci s transportem pacienta. Spolupráce s HZS PS Trutnov a ZZS.

V pátek 14.2.2020 v 8:30 byli hasiči povoláni k otevření uzamčených prostor do ul. Spojenců v Úpici.

Ve čtvrtek 13.2.2020 ve 20:52 vyjela jednotka k požáru velké plastové popelnice u Penny Marketu v Úpici. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 11.2.2020 v 8:57 byla jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla do ul. Palackého v Úpici. Na místě se zranila jedna osoba, kterou si převzala ZZS. Hasiči, po zadokumentování nehody policií, otočili auto zpět na kola, uklidili místo události a jímali uniklé provozní kapaliny.Spolupráce se ZZS, PČR a HZS Trutnov.

Pondělí 10.2.2020 ve 13:29 - v souvislosti se silným větrem byli úpičtí hasiči povoláni k několika událostem. Zasahovali u popadaných stromů v Adamově, Bohuslavicích, Libňatově i v Trutnově - Poříčí.

LEDEN


V neděli 26.1.2020 ve 20:10 byli hasiči přivoláni do ulice A. Bunzla v Úpici k záchraně osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS, PČR a MP Úpice.

V neděli 26.1.2020 v 15:05 vyjížděli hasiči do ul. Pod Skalkou v Úpici. Na skále se tam měla nacházet osoba s pravděpodobnými sebevražednými úmysly. Osoba se nakonec našla v pořádku.

V sobotu 25.1.2020 ve 13:01 byli hasiči povolání do ul. Lesní v Úpici. Tam pomohli s transportem pacienta do sanitního vozu.

V pátek 24.1.2020 v 17:55 vyjeli hasiči do Velkých Svatoňovic k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do obrubníku. Hasiči zajistili místo nehody a pomohli s naložením vozidla na odtah, dále se postarali o úklid vozovky. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V úterý 14.1.2020 v 18:34 byli hasiči povoláni do ulice Zborovská v Úpici k vyproštění dodávky, která najela na stráň, a hrozilo její převrácení mimo komunikaci. Spolupráce s HZS PS Trutnov.

V neděli 5.1.2020 v 9:12 byli hasiči povoláni k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do Batňovic. Hasiči museli jednu osobu z vozidla vyprostit a záchranáři ji po prvotním ošetření letecky transportovali do nemocnice. Spolupráce s HZS PS Trutnov, ZZS, LZS a PČR.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice