Pozor na pálení klestí, trávy a dalšího zahradního odpadu


V poslední době roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve apod.) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.

Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole - např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky - např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor zejména starší spoluobčané.

Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit, např. přes webovou aplikaci https://paleni.izscr.cz
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, že jednotky požární ochrany každoročně vyjíždí k údajným požárům, načež se ukáže, že jde o nenahlášené pálení.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

30019819_2120752217951930_1784947227_n

Ohlašování pálení


Rádi bychom Vás upozornili na to, že Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje aktualizoval stránku pro ohlašování pálení.

Pálení nyní ohlašujte přes webovou aplikaci na https://paleni.izscr.cz

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Upozorňujeme, že nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Paleni-klesti


 

Hasiči Úpice na Facebooku

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek © 2018 Hasičský sbor města Úpice