HLÁŠENÍ PÁLENÍ

Menu


Zásahy jednotek PO

Pomůcky pro VZ

E-learning

Aktuality

Technická pomoc

6.1.2017

Pátek 6.1.2017 ve 17:14 jsme vyjeli na žádost operačního střediska k záchraně kočky z potoka do ulice Národní.


Technická pomoc

6.1.2017

Pátek 6.1.2017 v 7.33hod jednotka vyjela společně s HZS PS Trutnov k nakloněnému stromu do ul. Chelčickeho.


Zprávy SDH Úpice

Školení - výcvik JPO

Školení řidičů JPO Úpice

31.12.2016

Dne 18.2.2017 od 7 hodin se koná na hasičské stanici v Úpici školení řidičů JPO Úpice.


Návštěvnost webu

Služby

   2017

Radar a výstrahy

Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2017

http://storage.pozary.cz/2016/12/5856a1a573879/rgbdrbzktj/1200x900.jpg

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

V loňském roce jsme vás provedli odbornou přípravou ve speciálním seriálu 2016: Odborná příprava dobrovolných hasičů. Samozřejmostí to bude i v roce letošním.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Všichni

 • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
 • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
  1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
  2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
  3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
  4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
  5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
  6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
  7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
  8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
  9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
  10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
  11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
  12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
 • Používání OOP při zásahu
 • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Technici strojní služby

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Technici technické a chemické služby

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Strojníci

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Dálková doprava vody na místo zásahu

Velitelé

 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
 • Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
 • Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
 • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
  1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
  2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
  3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
  4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
  5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
  6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
  7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
  8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
  9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
  10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
  11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
  12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
 • Dálková doprava vody na místo zásahu
 • Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
 • Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
 • Používání OOP při zásahu
 • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

 Zdroj:http://www.pozary.cz/clanek/152466-povinna-temata-odborne-pripravy-dobrovolnych-hasicu-na-rok-2017/


Ohlašování pálení prostřednictvím webových stránek

Vyplnění potřebných údajů na internetu zabere jen několik málo minut a usnadní hasičům práci.  

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje přijímá v současných teplých a slunečných dnech desítky ohlášení pálení klestí a zbytků biologického odpadu. Evidence pálení slouží především pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
V současné době probíhá většina ohlášení pálení telefonicky, což při souběhu s příjmem tísňových volání a řešením mimořádných událostí enormně zatěžuje činnost krajského operačního a informačního sřediska. Hasičský sbor se touto cestou obrací na občany, aby k ohlašování pálení využívali přednostně aplikaci na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje místo telefonického oznámení. Při ohlašování jednotlivého pálení není třeba se jakkoliv registrovat a vyplnění potřebných údajů trvá jen několik málo minut.
Aplikace k ohlašování pálení je dostupná z webových stránek Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx) klepnutím na grafický obdélník „PÁLENÍ KLESTÍ“, umístěný v pravé polovině úvodní stránky, nebo přímo z následujícího odkazu:  
 
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje děkuje občanům za vstřícnost a spolupráci.
 
 
Text: mjr. Mgr. Ondřej Sezima

Deset věcí, na které by neměl nikdo zapomenout, než začne doma topit

Ačkoliv je sice teprve druhá polovina září, ale teploty klesají již tak nízko, že v mnoha domácnostech aspoň na noc, začali přitápět. Se začátkem topné sezóny každoročně hasiči likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně upozorňují na důslednost při jejich údržbě.

I když dnes již k topení spíše než tuhá paliva používáme plyn, jídlo ohříváme v mikrovlnné troubě a to, že máme na domě komín, užskoro ani nevnímáme, hasiči by tuto domněnku rychle vyvrátili.

Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům způsobených komíny průměrně tisíckrát.

Loni hasiči během topné sezóny (od 1. října 2012 do 30. dubna 2013) evidují celkem 436 požárů od komínů. Nejvíce z těchto požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně, které v tomto období způsobily 331 požárů, a jejich celková výše škody se vyšplhala na 13,6 milionů korun.

Od loňského roku hasiči nově do svých statistik zanesli i požáry, které byly způsobeny vznícením sazí v komíně, ale požár se nerozšířil mimo komín. Hasiči přijeli na místo, požár v komíněuhasili, komín vyčistili a nic dalšího nebylo potřeba hasit. Takových požárů je každoročně více než 600 (viz. tabulka, zde jsou tyto požáry označen jako dále nedošetřovány) .... čtěte více


Nebezpečné jezy


Na jezech ročně utone přes 20 lidí a další desítky jsou odvezeny ve vážném stavu do nemocnic. I když kvůli silničním bilboardům, díky kterým po nárazu autem umírá cca 7 lidí ročně, se plánuje jejich úplné zrušení, u jezů nikdo prevenci neřeší. Též na cyklostezky stát ročně vydává desítky miliónů korun, na vodácké trasy a zabezpečení rizikových jezů jen zlomek.

Zkusme tento stav změnit! Zadejte informace o nebezpečném jezu, na kterém došlo k utonutí.

Více na http://www.nebezpecnejezy.cz/

Znáte dobře jezy na řece Úpě? 


Hasiči Úpice na Facebooku

 Facebook-male

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek © 2010 Hasičský sbor města Úpice